Konwerter do plików SKP (aktualizacja 06.2019)

Konwerter do plików SKP – umożliwia konwersję plików SKP z wersji wyższych do niższych akceptowalnych przez InteriCAD. Archiwum RAR do rozpakowania, konwerter uruchamiamy przez plik >SkpExp<.

Obsługa:
1 – wybieramy plik SKP do konwersji (przycisk SELECT).
2 – wybieramy wersję SKP w jakiej chcemy zapisać model (dla InteriCAD T5 najlepiej SUModelVersion_SU8, dla T6 SUModelVersion_SU2014.
3 – klikamy RUN i zapisujemy plik z nową nazwą.

Następnie z poziomu modułu Render importujemy skonwertowany plik SKP.”

Dowiedz się więcej o InteriCAD
od naszego konsultanta!


Pobierz materiały