Czy kupując oprogramowanie możliwa jest praca na więcej niż jednym komputerze?

Oprogramowanie InteriCAD zabezpieczone jest kluczem sprzętowym USB oraz powiązanym z nim kodem autoryzacyjnym. Instalując oprogramowanie na kilku komputerach i przekładając klucz sprzętowy, można pracować na każdym z nich, jednak nierównocześnie. Taka nierównoczesna praca na kilku komputerach nie narusza postanowień licencji.

Dowiedz się więcej o InteriCAD
od naszego konsultanta!


Pobierz materiały
Promocja!

InteriCAD w leasing już od 286,68 PLN miesięcznie!

Więcej